3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

Free

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)

Free

สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

฿1,490

Learning How to Learn : Powerful mental tools

฿1,490

Ethics Virtue to Sustainable Success

Free

หลักสูตรใหม่ที่นี่เร็วๆ นี้

฿1,490

Principles of Business Management for Success

฿1,490

Problem Solving 101 – Logical thinking

฿899

การวางแผนชีวิตแบบองค์รวม

฿799

ติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา

฿899

โภชนาการสร้างสุข

฿1,999

เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้ : พืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชงและกัญชา

« » page 1 / 2