ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสนับสนุนบริการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
ข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip & Knee)
ชื่อ-นามสกุล
นพ.สุภกิจ คณิตเนตร
ตำแหน่ง
แพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
ข้อสะโพกและข้อเข่า (Hip & Knee)Q&A

DAA Exclusive Course

คำอธิบาย: DAA Exclusive Course เป็นหลักสูตรระยะสั้น แนะนำเทคนิคและวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบเข้าด้านหน้าไม่ตัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้แพทย์ได้ศึกษา ทบทวนและฝึกฝนวิธีการก่อนการผ่าตัด สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดการปฏิบัติงานของแพทย์เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

วิทยากร: 
1. Professor Nattapol Tammachote, M.D.
2. Supakit Kanitnate, M.D.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: 

  • แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาด้านกระดูก (Orthopedics) มาแล้วอย่างน้อย 3-10 ปี
  • แพทย์ด้านการเปลี่ยนข้อเข่า
  • แพทย์ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5-10 ปี ขึ้นไป
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี และ ศึกษาต่อด้านกระดูก 4 ปี
  • แพทย์ทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 72 นาที (1 ชั่วโมง 12 นาที)

หมายเหตุ: วิดีโอ DAA Exclusive Course นี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกและเผยแพร่

Current Status
Not Enrolled
Price
฿10,000.00
Get Started
This คอร์ส is currently closed

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email