คอร์สเรียน

หน้าหลัก /

คอร์สเรียน

คอร์สเรียน

Course categories
Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้
฿1200
Vision, Mission & Organization Redesign
฿1200
Role Clarification
฿1200
Job Evaluation
฿1200
Salary Structuring
฿1200
KPI Development
฿1200
Competency Development
฿1200
Career Path Planning
฿1200
Succession Plan
฿899
Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่
฿899
Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ
฿899
Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล