บทความ

Blog

แชร์ทริค Virtual Communication ทำได้ง่าย ๆ เริ่มที่ Mindset

จากที่เคยสื่อสารแบบเห็นหน้า ต้องมาสื่อสารกันผ่านหน้ากล้อง

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักหลังปี 2020 และกลายเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในช่วง Work From Home (WFH) ของคุณหรือเปล่า….?

Virtual Communication ในการประชุม หรือการนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์ จะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องนำเสนองานแต่ไม่รู้ว่าจะแชร์ไฟล์ยังไง? การใช้มุมกล้อง ไฟ ฉาก ท่าทางการนั่งที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวคุณดูน่าสนใจ

ดังนั้น ผู้นำเสนอจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่การปรับมุมมองส่วนตัว Mindset ต่อการนำเสนอออนไลน์ การเตรียมตัวที่ดี การขจัดความกลัว ความกังวล เมื่อถึงเวลาต้องนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ คุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้

วันนี้ TU NEXT เรามีหลักสูตร Virtual Presentation Skills for Business (Beginner Level) คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนและสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป 

สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ไปกับเรา TU NEXT Thammasat for Future Skillset

Website : www.tunext.com

Facebook : Icehrofficial

Line : @tunext

Instagram : tunext_thammasat

Tel: 093 7568318