ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์วิทยา แสงอรุณ
ตำแหน่ง
อาจารย์พิเศษ โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ :
- Online Media Instructor, LGBT Advocate & Lecturer

ประสบการณ์การทำงาน :
- พิธีกรรายการวิทยุ และโทรทัศน์
- Content Creator
- ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
- ผู้จัดการฝึกอบรม
- วิทยากร / อาจารย์พิเศษ หัวข้อ สื่อและการสื่อสารQ&A

Virtual Presentation Skills for Business (Beginner Level)

คำอธิบาย :

Virtual Presentation หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะนำเสนอโครงการสั้นๆ หรือโครงการขนาดใหญ่ มีหลักการที่ไม่แตกต่างกัน เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การความเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร และในที่นี้ คือ การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรนี้ออกมาเพื่อให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิด  และตัวอย่างประกอบการเรียนไปตลอดทั้งหลักสูตร โดยที่ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลที่ผ่านการทดสอบวิธีคิด และวิธีการ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยเมื่อเข้าใจหลักการต่างๆ แล้ว ในสถานการณ์ที่ต่างออกไป ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ได้ด้วยตัวเอง ด้วยโลกแห่งการสื่อสารมีหลักการที่ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ตัวสาร และความชำนิชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝน และลงมือทำ
โดยแยกออกเป็น 8 Section มีแบบทดสอบก่อน – หลังการอบรม และมีสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียนให้ทบทวน ที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานได้จริง

วิทยากร : อาจารย์วิทยา แสงอรุณ ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ โครงการ BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่เริ่มทำงานใหม่ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอแบบออนไลน์

ระยะเวลาอบรม : 160 นาที (2 ชั่วโมง 40 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
แบบทดสอบก่อนเรียน
Section 1: Principles of Presentation
Section 2: Get Preparation Done
Section 3: Camera and Me
Section 4: Looking Pro on Camera
Section 5: Technical Visual and Audio Basics
Section 6: Ideas
Section 7: Practical Engagement
Section 8: What is business storytelling?
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email