2.3 หน่วยงานองค์กรหรือบุคคลที่มีสิทธินำกัญชงและกัญชาไปใช้