Lesson 6.การถ่ายรูปอาหารและเครื่องดื่ม

การทำร้านอาหารออนไลน์นั้น ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคงหนีไม่พ้นภาพอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นเมนูของร้าน ดังนั้นภาพอาหารที่เราจะนำมาลงเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกนั้น ควรเป็นภาพที่ดึงดูด น่าทาน และมีสไตล์เป็นของตัวเองก็จะเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับร้านได้เป็นอย่างมาก