Lesson 5.การวิเคราะห์ต้นทุนในธุรกิจอาหาร (สำหรับผู้บริหาร)

ธุรกิจร้านอาหาร นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีต้นทุนด้านการบริหารจัดการสูงกว่าที่หลายคนคาดคิด เพราะนอกจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ แล้วยังมีต้นทุนในการทำร้านอาหาร ด้านอื่นๆ ที่เราควรทราบอีกมาก เช่น ค่าวัตถุดิบอาหาร ถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดในการทำร้านอาหาร หากไม่มีการควบคุมต้นทุนอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาจจะทำให้ยิ่งขาดทุนกว่าเดิมได้