ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Thinking ความคิด: หลากแง่มุมของการคิดและจัดการชีวิต

คำอธิบาย :

เราจะสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างไร?

และเราจะใช้งานความคิดได้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต?

คอร์สนี้เป็นการทำความเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของการคิด กระบวนการที่อยู่เบื้องหลังของการคิด ประโยชน์และผลเสียที่เกิดจากการคิด ทักษะสมองที่ใช้ในการจัดการชีวิตหรือ Executive Functions (EF) การส่งเสริมสมาธิและการใส่ใจจดจ่อ การคิดเชิงระบบ กลไกของสมองและจิตใจที่อยู่เบื้องหลังการเลือกตัดสินใจ ตลอดจนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง 14 นาที (194.33 นาที)

วิทยากร :

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Thinking

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email