ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Metacognition อภิปัญญา: รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง

คำอธิบาย :

การเข้าใจตนเองเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างไร?

มีวิธีการใดบ้างที่ผู้จัดการเรียนรู้จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น?

คอร์สนี้ประกอบด้วยการทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Metacognition ซึ่งเป็นหลักการที่อธิบายกลไกเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง และสามารถนำไปใช้เป็นฐานสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทคนิคและเครื่องมือที่นักจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้บ่มเพาะผู้เรียนให้สามารถรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และคิดแก้ไขปัญหาด้วยทรัพยากรที่ตนเองมี

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง 6 นาที (186.02 นาที)

วิทยากร :

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Metacognition

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email