ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Emotion อารมณ์: โกรธ กลัว เศร้า รัก เหงา เฝ้าคอย

คำอธิบาย :

เราจะดูแลสภาวะอารมณ์ของตนเองได้อย่างไร?

อะไรทำให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้น?

คอร์สนี้จะชวนให้ได้ทำความเข้าใจกลุ่มอารมณ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เพราะแต่ละอารมณ์อาจมีทั้งคุณและโทษซ่อนอยู่เหมือนเป็นเหรียญสองด้านของกันและกัน อารมณ์มีกระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรในสมองและในจิตใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความรังเกียจ ความเศร้า ความกลัว ความยินดี ความวางใจ ความประหลาดใจ หรือความมุ่งมั่น/มุ่งหมาย ปิดท้ายด้วยการทำความเข้าใจจุดสมดุลของอารมณ์ และการจัดการเรียนรู้ให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง 53 นาที (233.35 นาที)

วิทยากร :

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Emotion

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email