ลำดับชื่อหลักสูตรหมวดของหลักสูตรจำนวนคนลงทะเบียนจำนวนคนที่เรียนอยู่จำนวนคนที่เรียนจบ
1รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)1. กฎหมายและการปกครอง,2. Gen Next Academy1610774836
2การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)1. กฎหมายและการปกครอง,2. Gen Next Academy1459858601
3TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)2. ธุรกิจ,2. Gen Next Academy1255760495
4สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร,2. Gen Next Academy1106608498
5ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)1. กฎหมายและการปกครอง,2. Gen Next Academy945722223
6อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร,2. Gen Next Academy708377331
7Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge (GEN240)5. วิทยาศาสตร์และการแพทย์,2. Gen Next Academy676368308
8เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพรุ่นใหม่ New Media - New Gen Course2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill529281248
9นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร,2. Gen Next Academy364211153
10การวางแผนชีวิตแบบองค์รวม1. กฎหมายและพัสดุ,1. Reskill & Upskill20118615
11โภชนาการสร้างสุข3. Management & Digital,1. Reskill & Upskill18716621
12Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่
5. Learning Sciences &​ Education1521484
13Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ
5. Learning Sciences &​ Education1491454
14ติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill664224
15The Future Influencer2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill493811
16Leadership4. TUWIZ472522
17Learning How to Learn : Powerful mental tools4. TUWIZ473116
18Business Plan4. TUWIZ443014
19Module1 S1 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ3. Pharmatopia TU441628
20Food Online Management3. Management & Digital,1. Reskill & Upskill433112
21เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้ : พืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชงและกัญชา2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill433211
22Module3 S2 แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU381424
23Module1 S2 การประเมินผลกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ3. Pharmatopia TU33627
24Module2 S1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง3. Pharmatopia TU33726
25Module5 S1 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข3. Pharmatopia TU33429
26Vision, Mission & Organization Redesign6. Human Capital Management32239
27Principles of Business Management for Success4. TUWIZ311912
28Module3 S1 การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU31625
29Module6 S1 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU31130
30Module6 S2 การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU31130
31Module4 S1 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 13. Pharmatopia TU30624
32Module4 S2 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 23. Pharmatopia TU30624
33Competency Development6. Human Capital Management302010
34Problem Solving 101 – Logical thinking4. TUWIZ281810
35Module2 S2 ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ3. Pharmatopia TU28325
36Module5 S2 การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ3. Pharmatopia TU28028
37KPI Development6. Human Capital Management27207
38Salary Structuring6. Human Capital Management27234
39Role Clarification6. Human Capital Management27225
40Accounting for Non - Accountant 14. TUWIZ261610
41Succession Plan6. Human Capital Management26197
42Career Path Planning6. Human Capital Management26206
43Job Evaluation6. Human Capital Management26206
44Principles of Risk 1014. TUWIZ22148
45Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้
5. Learning Sciences &​ Education22175
46HR for Non-HR4. TUWIZ21138
47DAA Exclusive Course1. Reskill & Upskill21165
48Effective Meeting Management4. TUWIZ20128
49Thinking ความคิด: หลากแง่มุมของการคิดและจัดการชีวิต5. Learning Sciences &​ Education20155
50Memory ความทรงจำ: การลืม การจำ และการเสริมสร้างความจำ5. Learning Sciences &​ Education19145
51Metacognition อภิปัญญา: รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง5. Learning Sciences &​ Education19145
52Emotion อารมณ์: โกรธ กลัว เศร้า รัก เหงา เฝ้าคอย5. Learning Sciences &​ Education19145
53Neuromyth มายาคติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท5. Learning Sciences &​ Education19154
54Life & Development (Life 1)
ชีวิตกับพัฒนาการ: จุดเริ่มต้นการสรรค์สร้างที่น่าอัศจรรย์
5. Learning Sciences &​ Education17134
55Sex & Liberation (Sex 2)
เซ็กส์กับอิสรภาพ: เพศในสังคม อคติและเสรีภาพของตัวตน
5. Learning Sciences &​ Education16133
56Digital Story Telling สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ได้ใจคนและโดนใจคอม2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill1596
57Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล
5. Learning Sciences &​ Education15123
58Ethics Virtue to Sustainable Success4. TUWIZ1495
59Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์
5. Learning Sciences &​ Education14113
60Virtual Presentation Skills for Business (Beginner Level)2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill1358