ลำดับชื่อหลักสูตรหมวดของหลักสูตรจำนวนคนลงทะเบียนจำนวนคนที่เรียนอยู่จำนวนคนที่เรียนจบ
1รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)1. กฎหมายและการปกครอง,2. Gen Next Academy1290592698
2การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)1. กฎหมายและการปกครอง,2. Gen Next Academy1245725520
3TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)2. ธุรกิจ,2. Gen Next Academy984580404
4สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร,2. Gen Next Academy918497421
5ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)1. กฎหมายและการปกครอง,2. Gen Next Academy731559172
6อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร,2. Gen Next Academy578310268
7Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge (GEN240)5. วิทยาศาสตร์และการแพทย์,2. Gen Next Academy537292245
8เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพรุ่นใหม่ New Media - New Gen Course2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill531283248
9นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)3. สังคม ภาษา และการสื่อสาร,2. Gen Next Academy270167103
10การวางแผนชีวิตแบบองค์รวม1. กฎหมายและพัสดุ,1. Reskill & Upskill20118615
11โภชนาการสร้างสุข3. Management & Digital,1. Reskill & Upskill18716621
12Death & Identity (Death 1)
ความตายกับตัวตน: แตกสลายแม้ร่างกายยังคงอยู่
5. Learning Sciences &​ Education1531494
13Death & Farewell (Death 2)
ความตายกับการลาจาก: ห้วงสุดท้ายของลมหายใจ
5. Learning Sciences &​ Education1501464
14ติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill664422
15The Future Influencer2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill493811
16Leadership4. TUWIZ472621
17Learning How to Learn : Powerful mental tools4. TUWIZ473215
18Food Online Management3. Management & Digital,1. Reskill & Upskill433112
19Business Plan4. TUWIZ433013
20เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้ : พืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชงและกัญชา2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill423210
21Module1 S1 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ3. Pharmatopia TU401822
22Module3 S2 แนวคิดและการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU361719
23Module1 S2 การประเมินผลกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ3. Pharmatopia TU31922
24Module3 S1 การจัดการความเสี่ยงและประโยชน์ในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU311021
25Vision, Mission & Organization Redesign6. Human Capital Management31238
26Principles of Business Management for Success4. TUWIZ301812
27Module2 S1 บริการสุขภาพภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง3. Pharmatopia TU30723
28Module2 S2 ภาวะผู้นำในบริการสุขภาพ3. Pharmatopia TU29722
29Module5 S1 การบูรณาการระบบประกันสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข3. Pharmatopia TU29722
30Competency Development6. Human Capital Management29209
31Problem Solving 101 – Logical thinking4. TUWIZ271710
32Module4 S1 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 13. Pharmatopia TU27720
33Module4 S2 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 23. Pharmatopia TU27720
34Module6 S1 นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU27423
35KPI Development6. Human Capital Management27207
36Salary Structuring6. Human Capital Management27234
37Accounting for Non - Accountant 14. TUWIZ261610
38Module6 S2 การประเมินความคุ้มค่าของนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในบริการสุขภาพและการใช้ยา3. Pharmatopia TU26422
39Succession Plan6. Human Capital Management26197
40Career Path Planning6. Human Capital Management26206
41Job Evaluation6. Human Capital Management26206
42Role Clarification6. Human Capital Management26224
43Module5 S2 การจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ3. Pharmatopia TU25421
44Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้
5. Learning Sciences &​ Education23185
45Principles of Risk 1014. TUWIZ22148
46HR for Non-HR4. TUWIZ21138
47Effective Meeting Management4. TUWIZ20128
48Thinking ความคิด: หลากแง่มุมของการคิดและจัดการชีวิต5. Learning Sciences &​ Education20155
49Memory ความทรงจำ: การลืม การจำ และการเสริมสร้างความจำ5. Learning Sciences &​ Education19145
50Metacognition อภิปัญญา: รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง5. Learning Sciences &​ Education19145
51Emotion อารมณ์: โกรธ กลัว เศร้า รัก เหงา เฝ้าคอย5. Learning Sciences &​ Education19154
52Neuromyth มายาคติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท5. Learning Sciences &​ Education19154
53Life & Development (Life 1)
ชีวิตกับพัฒนาการ: จุดเริ่มต้นการสรรค์สร้างที่น่าอัศจรรย์
5. Learning Sciences &​ Education18144
54Sex & Liberation (Sex 2)
เซ็กส์กับอิสรภาพ: เพศในสังคม อคติและเสรีภาพของตัวตน
5. Learning Sciences &​ Education16133
55Life & Purpose (Life 2)
ชีวิตกับเจตจำนง: เป้าหมายและแรงขับเคลื่อนมนุษย์
5. Learning Sciences &​ Education16133
56Digital Story Telling สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ได้ใจคนและโดนใจคอม2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill15105
57Sex & Senses (Sex 1)
เซ็กส์กับสัมผัส: ร่างกาย ความใคร่ และสัมผัสที่หลงใหล
5. Learning Sciences &​ Education15123
58Ethics Virtue to Sustainable Success4. TUWIZ1495
59Virtual Presentation Skills for Business (Beginner Level)2. Marketing & Communication,1. Reskill & Upskill1468