ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Vision, Mission & Organization Redesign

คำอธิบาย :

โครงสร้างองค์กร หมายถึง หลักเกณฑ์ขององค์กรที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงบทบาท หน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการควบคุมการทำงานภายในองค์กร โครงสร้างขององค์กรนี้สะท้อนความเป็นระบบที่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบงานและอำนาจ เพื่อที่จะควบคุมบุคลากรในองค์กรให้ทำงานร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าโครงสร้างขององค์กรจะมีความสัมพันธ์และส่งผลโดยตรงกับการบรรลุ
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 36.04 นาที

วิทยากร :

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email