ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Succession Plan

คำอธิบาย :

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นกลยุทธ์ในการส่งต่อตำแหน่งผู้นำหรือตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรไปยังบุคลากร (Talent) หรือกลุ่มบุคลากร (Talent Pool) ที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น หรือ เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบขององค์กรในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันด้านเสถียรภาพว่า องค์กรจะมีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง (Successor) สามารถขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 30.24 นาที

วิทยากร :

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email