ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Neuromyth มายาคติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

คำอธิบาย :

รอบตัวเรายังมีความคลุมเครือหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสมองและจิตใจ ?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เคยได้ยินเกี่ยวกับสมองนั้นอาจเป็นเรื่องหลอกลวง ?

คอร์สนี้เป็นการชวนสำรวจมายาคติหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสมองและจิตใจ วิธีการสังเกตมายาคติและวิทยาศาสตร์เทียม พร้อมกับการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมองที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ายังมีความคลุมเครือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมองของหญิง-ชาย สมองซีกซ้าย-ซีกขวา การใช้สมองให้ได้มากกว่า 10% อิทธิพลของเพลงคลาสสิกหรือโมสาร์ทเอฟเฟกต์ที่มีต่อการเรียนรู้ และอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะได้รับการอธิบายผ่านข้อค้นพบด้านสมองและจิตใจในปัจจุบัน

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง 57 นาที (177.29 นาที)

วิทยากร :

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Neuromyth

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

คอร์ส Content

INTRODUCTION
SECTION 1
SECTION 2
SECTION 3
SECTION 4
SECTION 5
SECTION 6
SECTION 7
SECTION 8
SECTION 9
SECTION 10
SECTION 11
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email