ผู้สอน

Q&A

Module4 S2 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2

การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ)
Short Course Training Program in Pharmacy (Pharmacy Management in Health System)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วิทยากร:

รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เภสัชกร / ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม: 30 นาที

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,500.00

คอร์ส Content

Expand All
Generation well being (30 นาที)
งานมอบหมาย (Assignment)
บทเรียน Content
0% Complete 0/1 Steps
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email