ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Job Evaluation

คำอธิบาย :

การประเมินค่างาน เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ประเมินตำแหน่งงาน (ไม่ใช่ประเมินผู้ดำรงตำแหน่ง)
เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยการเปรียบเทียบความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ความยาก คุณภาพของงาน ความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และเป็นธรรม ตามหลักการ “งานเท่ากัน จ่ายให้เท่ากัน (Equal Pay for work of Equal Value)”

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 35.44 นาที

วิทยากร :

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email