ผู้สอน

รศ.นพ.ดิลก
ภิยโยทัย

ตำแหน่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด อายุรกรรมทั่วไป

Q&A

Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge (GEN240)

Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge วิชานี้นำให้ผู้เรียนได้รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรค แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ การรับมือและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงการสื่อสารและการจัดการทางอารมณ์ในช่วงการระบาดของโควิด 19

เพศศึกษา (Sexology) เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้ชีวิตให้มีความสมดุล ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทุกท่านสามารถป้องกันได้ รวมถึงเพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จึงมีความสำคัญในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

คอร์ส Content

Expand All
Introduction Video
LESSON 1 : COVID-19
Introduction Clinical Sexology and Sexual Medicine
LESSON 2.1 เพศสัมพันธ์ไร้โทษ [EP.1-2]
LESSON 2.2 ตอบโจทย์เพศวิถี [EP.1-3]
LESSON 2.3 สุขทวีกับเพศรส [EP.1-3]
1 of 2

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email