ผู้สอน

Q&A

Leadership

รหัสวิชา : TUWIZ07
ชื่อวิชา : ปลุกความเป็นผู้นำในตัวคุณ (Leadership)

หลักการและเหตุผล : 

      ถึงแม้ทักษะการผู้นำที่ดีไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้จากความพยายามและการทำงานหนัก การฝึกความเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากต้องบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในหลากหลายแขนง ภาวะผู้นำคือการใช้พลังที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้ผู้อื่นสามารถประพฤติปฏิบัติตามที่ตนเองต้องการ รวมถึงสามารถนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนด ดังนั้น หลักสูตร “LEADERSHIP” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email