ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์นุชนาถ จันทราวุฒิกร
ตำแหน่ง
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ :
- ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

ประสบการณ์การทำงาน :
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม แอนด์ ซัลลิแวน จำกัด (ออกแบบและจัดการงานอีเวนต์)Q&A

Digital Story Telling สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ได้ใจคนและโดนใจคอม

คำอธิบาย :

Digital Story Telling หลักสูตรที่จะแนะนำเทคนิคในการปั้นแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ  ด้วยการเล่าเรื่อง Story telling สื่อสารตัวตนของแบรนด์ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าจดจำ  ให้ผู้เรียนได้เข้าใจกลยุทธ์การตลาด การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบของออนไลน์  การคิดแคมเปญ และเข้าใจลักษณะรูปแบบของแต่ละแพลตฟอร์ม

หลักสูตรที่รวบรวมเคล็ดลับและเทรนด์ที่ควรรู้สำหรับในการทำการตลาดดิจิทัล สามารถที่จะนำเทคนิคที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับกับสื่อสารแบรนด์ให้ได้ใจลูกค้า และสามารถทำกลยุทธ์ได้ตรงกับการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ พร้อมกับเคสตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เห็นภาพในทุกกระบวนการ และเนื้อหาแบบ Update ใช้ได้ถึงปี 2024

โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 Module ให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้อย่างอัดแน่น เสริมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างอบรม ไปจนถึงการทำแบบฝึกหัดหลังจบบทเรียน

วิทยากร : อาจารย์นุชนาถ จันทราวุฒิกร

ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ นักการตลาดดิจิทัล และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้าน Digital Story Telling
ระยะเวลาอบรม : 172.32 นาที (2 ชั่วโมง 52 นาที)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,900.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email