ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Career Path Planning

คำอธิบาย :

แผนความก้าวหน้าตามทางสายอาชีพ เป็นการที่องค์กรจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ ไปจนถึงตำแหน่งสำคัญหรือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเป้าหมายขององค์กร โดยมีการกำหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และผลงาน ในแต่ละตำแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ไปจนถึงตำแหน่งเป้าหมาย อาจจะเป็นตำแหน่งในระนาบเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรได้มองเห็นโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพเมื่อเข้ามาร่วมงานในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจในอนาคต โดยองค์กรและผู้บังคับบัญชาจัดเตรียมเส้นทางที่จะสั่งสมความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานไว้สำหรับบุคลากร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารงานบุคคล หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 33.63 นาที

วิทยากร :

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,200.00

คอร์ส Content

Expand All
SECTION 1:
SECTION 2:
SECTION 3:
SECTION 4:
SECTION 5:
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email