ผู้สอน

กรุณาเลือก Instructor ที่คอร์สของคุณ

Q&A

Brain, Mind, and Education: The Foundation of Learning
สมอง จิต และการศึกษา: รากฐานการเรียนรู้

คำอธิบาย :

การเรียนรู้ของมนุษย์ในมุมมองของประสาทวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร?

มีความแตกต่างหรือมีหลักการเข้าถึงความจริงที่ต่างจากจิตวิทยาอย่างไร?

คอร์สนี้จะชวนให้ได้ทำความรู้จักกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสมอง จิต และการศึกษา ผ่านการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงความรู้ของศาสตร์ด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ ทำความเข้าใจบทบาทของการศึกษา และการหลอมรวมการทำงานร่วมกันระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงแนวทางในการใช้งานประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อนักการเรียนรู้และนักการศึกษาสามารถใช้งานความรู้ด้านสมองและจิตวิทยาร่วมกัน

หมายเหตุ: คอร์สนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการฟังเสียงผู้สอน โดยมีภาพประกอบการฟัง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  นักศึกษา ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาอบรม : 3 ชั่วโมง 13 นาที (193.36 นาที)

วิทยากร :

เอกสารประกอบการอบรม : สมุดบันทึกกิจกรรม Classworks Brain, Mind and Education

Current Status
Not Enrolled
Price
฿899.00

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email