ผู้สอน

Q&A

โภชนาการสร้างสุข

คำอธิบาย :

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญ อาหารสามารถทำให้เราสุขภาพดี ดูเด็ก และแข็งแรงได้อย่างไร แต่ละช่วงวัยควรทานอาหารแบบไหนการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าด้านสุขภาพที่เหมาะสมปราศจากโรคภัย

การส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะการมีสุขภาพที่ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และยิ่งไปกว่านั้นการตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าด้านสุขภาพที่เหมาะสมปราศจากโรคภัย สู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้หลักสูตรโภชนาการสร้างสุข จะเข้ามาเสริมสร้างความเป็นอยู่ของสุขภาพทางด้านการกิน ร่างกาย และธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปได้ในอนาคต

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้หลักของโภชนาการอาหารเพื่อผู้สูงวัย และเด็ก กับเทรนด์การกินอยู่ 100 ปี ที่สามารถดูแลคนที่เรารักให้อายุยืน ที่จะช่วยการปรับเปลี่ยนการกินให้เหมาะสมวัย พร้อมเรียนรู้การต่อยอดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพให้เกิดเป็นส่วนช่วยประกอบธุรกิจได้ในอนาคต

วิทยากร :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไปที่ใสใจสุขภาพ และให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,900.00

คอร์ส Content

Expand All
Lesson 1 เทรนด์การกินอยู่ 100 ปี ดูแลคนที่เรารักให้อายุยืน
Lesson 2 อาหารเพื่อผู้สูงวัย
Lesson 3 อาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว
LESSON 4 อาหารสำหรับเด็ก
Lesson 5 การกินเพื่อการเปลี่ยนแปลง
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพีงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email