ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์.ดร.เกศรา ณ บางช้าง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- นายกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
- นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและวิจัยด้านเภสัชวิทยา
- เภสัชจลนศาสตร์และเมตาบอลิซึม และการพัฒนายาQ&A

เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้ : พืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชงและกัญชา

คำอธิบาย :

กัญชง กัญชา พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองในปัจจุบัน เมื่อนำมาแปรรูป ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว อะไรที่ท่านต้องทำความเข้าใจบ้าง
ถ้าหากพูดถึงพืชเศรษฐกิจใหม่ที่นิยมกันอยู่ในตอนนี้ คงไม่มีพืชชนิดไหนนิยมเท่า “กัญชงและกัญชา” จากการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ที่ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ทางการแพทย์ ที่สามารถนำส่วนประกอบที่ไม่ใช่ส่วนยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารต่างๆ ทำให้หลักสูตร เส้นทางสู่โอกาสสร้างรายได้: พืชเศรษฐกิจใหม่กัญชงและกัญชา จะเข้ามาชี้แนวทางของความรู้ให้ผู้เรียนได้เปิดโอกาสดีๆ สำหรับการต่อยอดธุกิจกิจในอนาคต

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ โอกาสทางธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง โดยการนำกัญชาและกัญชงมาใช้เชิงธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่จะสามารถควบคุมตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมพัฒนาสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มจากการแปรรูปกัญชาและกัญชง สมุนไพรเครื่องสำอาง และการบริการด้านสุขภาพ สู่การทำแผนธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ

ผู้เรียนจะได้รู้ถึงการนำความรู้พื้นฐานของพืชเศษฐกิจใหม่อย่าง กัญชาและกัญชง มาปรับและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ให้ รู้ถึง ศักยภาพ สายพันธ์ โอกาสทางธุรกิจในการปลูก การขาย และแปรรูป กฎหมายที่เกี่ยวข้องของพืชเศษฐกิจใหม่กัญชาและกัญชง

นอกจากนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การขาย และแปรรูปกัญชาและกัญชง เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการที่สามารถนำกัญชาและกัญชงมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มในสินค้าหรือบริการ (ธุรกิจ หจก. วิสาหกิจชุมชน)

Current Status
Not Enrolled
Price
฿3,900.00

คอร์ส Content

Expand All
Lesson 1 ทำความรู้จักกับกัญชงและกัญชาในมิติทางธุรกิจ
Lesson 2 การนำกัญชงและกัญชามาใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Lesson 3 การตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
Lesson 4 การพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากกัญชง
Lesson 5 การแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง และการบริการด้านสปา
Lesson 6 การแปรรูปกัญชงเพื่อประโยชน์ทางเส้นใย
Lesson 7 กัญชงและกัญชาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email