ผู้สอน

Q&A

The Future Influencer

คำอธิบาย :

ใครๆ ก็อยากเป็น Influencer แต่การจะเป็น Influencer ที่สามารถสร้างรายได้ และยึดเป็นอาชีพได้ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

หากพูดถึงคำว่า อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ทุกท่านคงจะนึกถึงกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เพราะการทำตลาดในยุคใหม่ การนำอินฟลูเอนเซอร์มาใช้ในทางการตลาดเพื่อจะสื่อสารสิ่งที่แบรนด์อยากพูดไปถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านพลังเสียงของบุคคลที่สาม ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ อยากติดตาม และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์มากขึ้น ทำให้หลักสูตร The Future Influencer เข้ามามีบทบาทสำคัญของการปรับความเข้าใจให้แก่ผู้คนที่ต้องการเข้าถึง และเลือกใช้บริการเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้ทำความรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามามีบทบาทในการตลาดยุคใหม่ พร้อมทั้งเทคนิคประสบความสำเร็จของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเปิดมุมมองของเจ้าของแบรนด์ที่จะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดขาย การวางเนื้อหาให้ตรงกลุ่มผู้ชมหลัก เป็นต้น ทั้งนี้ยังจะได้รู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับต่างๆ และลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่อินฟลูเอนเซอร์ในระดับต่างๆ ใช้แสดงตัวตนกัน

วิทยากร :

คุณศิวัตน์  วิลาสศักดานนท์

Guest :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : เจ้าของธุรกิจออนไลน์ นักการขาย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่าง Influencer

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
Lesson 1 ทำความรู้จักอินฟลูเอนเซอร์
Lesson 2 บทบาทอินฟลูเอนเซอร์ในการทำการตลาดยุคใหม่
Lesson 3 จะประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร
Lesson 4 รายได้ของอินฟลูเอนเซอร์
Lesson 5 คำแนะนำและข้อควรระวัง
Lesson 6 กรณีศึกษาจากอินฟลูเอนเซอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email