ผู้สอน


ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์
- ทักษะการพูดและการนำเสนอ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด
- การประชาสัมพันธ์ การสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน และงานด้านการสื่อสารองค์กรQ&A

ติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา

คำอธิบาย :

การนำเสนอดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ในยุคนี้การนำเสนอในรูปแบบใดบ้าง ที่จะสามารถดึงดูดใจ แถมสร้างรายได้ให้กับผู้ฟัง และหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รู้ถึงการนำเสนอสินค้าในธุรกิจ ผ่านเรื่องราวที่มีทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก เพื่อสามารถนำไปเสนองานต่อหน้าลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ

การนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การพูด และการแสดง ถือเป็นทักษะที่จำเป็นของสังคมธุรกิจ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจข้างหน้า โดยผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญของการนำเสนอ รวมถึงพัฒนาทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้หลักสูตรติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศาจะเข้ามาเป็นองค์ความรู้ที่จะพาทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างคุณภาพ

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ การนำเสนอเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง รู้จักกลุ่มเป้าหมายของผู้ฟัง เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลป์ของเล่าเรื่องสู่จุดเริ่มต้นการนำเสนอ เรียนรู้การเขียนเพื่อนำเสนอได้อย่างถูกวิธี และศึกษากรณีตัวอย่างจากประสบการณ์จริง เพื่อต่อยอดและสามารถนำไปเสนองานต่อหน้าลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ ดูโดดเด่น ทำให้เข้าไปอยู่ในใจหรือความทรงจำของกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนได้

วิทยากร :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักศึกษา คนที่เริ่มทำงานใหม่ และผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอ

Current Status
Not Enrolled
Price
฿1,490.00

คอร์ส Content

Expand All
Lesson 1 การนำเสนอเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
Lesson 2 การเล่าเรื่องให้น่าสนใจด้วยข้อมูล
Lesson 3 การสื่อสารด้วยเรื่องเล่า
Lesson 4 การพูดและการแนะนำให้น่าสนใจ
Lesson 5 เขียนอย่างไรให้น่าอ่านผ่านเพจเรียนต่อไหนดี
Lesson 6 เทคนิคการออกแบบพรีเซนเทชั่นให้ปัง
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

แชร์ตอนนี้ :

Facebook
Twitter
Email