วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร

คณาจารย์ /

วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร

วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :

฿1,900

Digital Story Telling สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ได้ใจคนและโดนใจคอม

฿1,490

Virtual Presentation Skills for Business (Beginner Level)

Free

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Political Philosophy) (GEN 216)

Free

รัฐธรรมนูญกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (GEN 211)

Free

นิเวศการเรียนรู้ : แนวคิดและกระบวนการขับเคลื่อนการศึกษา (GEN 215)

Free

อารยธรรมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน (GEN 210)

Free

Knowledge in Medicine; From daily life to existing challenge (GEN240)

Free

การปกครองท้องถิ่นไทย (GEN 212)

Free

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ (GEN 213)

Free

สื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร (GEN 214)