1. โมเดล (Model) สำหรับเดลิเวอรีออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านมีกี่รูปแบบในประเทศไทย ได้แก่อะไรบ้าง