Lesson 1. เทรนด์การกินอยู่ 100 ปี ดูแลคนที่เรารักให้อายุยืน

การที่คนเรามีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น มีอายุเฉลี่ยอยู่ถึง 100 ปี ได้อย่างสบายๆ อาจจะต้องพึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาหารการกิน การใส่ใจกับการออกกำลังกาย หรือแม้แต่เทรนด์สุขภาพที่ช่วยชะลอวัย เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และสิ่งใกล้ตัวที่สามารถทำได้ นั้นก็คือ การกิน